Skip to content

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı

 
  • 19.8.2019
  • 828
ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nın 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze’de beşincisi düzenlenecektir.

Fuarlarda TTO’ların kendi Üniversitelerindeki buluşçuların patentlerini Ülkemiz yerleşik sanayiine ve sanayi Ar-Ge Merkezlerinin de patent ve teknolojilerini Üniversitelerin TTO’larına tanıtmaları amacıyla stant açmaları sağlanmıştır. “Üniversite Sanayi İş Birliğinde Toplumsal Fayda İçin Arayüzlerin Yeri” teması ile yapılacak olan V. ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi’ne Suudi Arabistan KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) kurumu “Onur Konuğu” olarak katılacaktır.

2019 etkinliğinde, önceki yıllardan farklı olarak, TGB Kuluçkalarında faaliyet göstermekte olan Patent bazlı akademik girişimler de sergilenecektir. Etkinlikte, TGBD – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ve ÜSİMP işbirliği yapmaktadır. TGBD ve ÜSİMP olarak amacımız, kendi çabalarıyla belli bir noktaya varabilmiş ve kendi gayretiyle buluşunu rafta ürüne dönüştürme uğraşı içinde olan akademisyenlerimizi yerleşik sanayi ve yatırımcı kuruluşlarla bir araya getirebilmektir.

Dolayısıyla, TGB Yönetici Şirketlerinin Fuar alanında stant açarak bu konumdaki akademik girişimcilerini tanıtmaları beklenmektedir. Etkinliğin amacına ulaşabilmesi için yerleşik sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran şemsiye kuruluşların desteği alınmakta ve yatırımcı kuruluşların da katılımı teşvik edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:  ÜSİMP Merkez telefonu 0 322 408 86 86 ve elektronik posta http://usimppatentfuari.org.tr/ adresine ulaşabilirsiniz.


19 Ağustos 2019 Pazartesi