Skip to content

Ufuk2020 Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA-IF) 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

 
  • 16.4.2019
  • 871
 Ufuk2020 Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA-IF) 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2019 yılı “Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA Individual Fellowships)” çağrısı yayınlandı.

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships–IF) tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara uluslararası ve sektörlerarası araştırma amaçlı dolaşım imkanı sunarak kariyer gelişimlerinin sağlanmasını, böylelikle de Türkiye’nin de parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanının rekabetçiliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

 

Başvuru yapacak tüm araştırmacıların aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir:

  • Deneyimli Araştırmacı Olma Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari ile doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. 
  • Uluslararası Dolaşım Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari ile geldikleri/gidecekleri ülkede son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak araştırmacıların aşağıda belirtilen yönlerden birisini seçerek proje önerisi hazırlamaları gerekmektedir:

 

  1. Avrupa İçi Dolaşım Boyutu (European Fellowships - Standart Panel): AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Türkiye gibi Asosiye Ülkelerden (kısaca 'Avrupa' olarak ifade edilir) araştırmacılar yine bu ülkeler kapsamında yer alan başka bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten kuruma (sanayi, STK, hastane gibi akademik olmayan kurumlar) ülke değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlayabilmektedir. Bu panelden Türkiye’den Avrupa'ya giden araştırmacılar faydalanabileceği gibi Avrupa'dan Türkiye’ye gelen araştırmacılar da faydalanabilmektedir. 
  2. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu (Global Fellowships Panel): AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerde (Türkiye gibi) bulunan araştırmacılar bu ülkeler dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite/akademik kuruluş ya da araştırma faaliyeti yürüten akademik olmayan bir kuruluşa (sanayi kuruluşu, STK gibi) araştırma amaçlı dolaşım sağlamak için bu programdan faydalanabilirler. Bu program kapsamında Türkiye’den bir araştırmacı Avrupa dışındaki ülkelere 12-24 ay süre ile gidebilir; ancak bu süre sonunda 12 ay mutlaka Türkiye'deki (ya da Avrupa'daki) bir kuruluşa geri dönmeli ve 12 süresince projesini burada devam ettirmelidir. Avrupa dışında geçen 12-24 aylık sürenin ardından sabit 12 ay süreliğine gerçekleştirilen dönüş sırasında da, Avrupa Komisyonu desteği devam edeceğinden destek süresi 36 aya kadar çıkabilmektedir.

 

Çağrı Açılış tarihi: 11 Nisan 2019 

Çağrı Kapanış Tarihi: 11 Eylül 2019 

 

Ayrıca, MSCA IF çağrısına başvuru yapan araştırmacıların başarı oranını artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından “Proje Ön Değerlendirme Destek Programı” oluşturulmuş olup, bu program ile proje önerisi sunacak araştırmacılar desteklenmektedir. Bu kapsamda yurtdışından Türkiye’ye gelerek/gelmeyi planlayarak ve geri dönmek üzere Türkiye’den Avrupa dışına gitmeyi planlayarak (Global Fellowships kapsamında) MSCA IF proje önerisi yazan araştırmacılar taslak proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce daha iyi hale getirebilmek için proje ön değerlendirme desteğimizden faydalanabilirler.

 

Son başvuru tarihi: 7 Ağustos 2019 

 

Detaylı Bilgi:  https://ufuk2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if

 


16 Nisan 2019 Salı