Skip to content

TÜRKTOB TOHUMUN İZİNDE PROJESİ 4. ÇAĞRI İLANI

 
  • 9.9.2019
  • 575
TÜRKTOB TOHUMUN İZİNDE PROJESİ 4. ÇAĞRI İLANI

Türkiye Tohumcular Birliği “Tohumun İzinde” adıyla bir Sosyal Sorumluluk Projesi başlatmıştır. Bu projenin amacı;

Ülkemizin gen kaynaklarının ve yerel çeşitlerinin toplanması, muhafazası, ve değerlendirilmesi konusunda; mevzuatın iyileştirilmesi için öneriler getirilmesi, toplama, muhafaza ve değerlendirme çalışmalarının desteklenmesi, bu konularda ve biyokaçakçılık konusunda farkındalık yaratılması amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi yürüterek; bu konuda kamuoyu oluşturma, sahiplenme duygusu geliştirme ve bizzat bu işi destekleyerek toplama, muhafaza ve değerlendirme çalışmalarına olumlu bir katkıda bulunmaktır.

Bu projenin bir ayağı olarak düşünülen yerel çeşitlerin toplanmasına maddi destek sağlanması kapsamında bu çağrı ilanı yapılmıştır.

Çağrı ilanına ulaşmak için;https://www.turktob.org.tr/tr/tohumun-izinde


9 Eylül 2019 Pazartesi