• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

TÜBİTAK 2237 - A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2019 Yılı Çağrısı

TÜBİTAK 2237 - A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2019 Yılı Çağrısı

TÜBİTAK 2237 - A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2019 Yılı Çağrısı

 Çağrının amacı ve kapsamı; yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek vermek,  ulusal ve/veya uluslararası Kurum ya da Kuruluşlarla protokol yapılarak, Kurum tarafından farklı konularda eğitimler düzenlenmesidir. Bu çağrı kapsamınd bilimsel eğitim etkinliklerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükler dahildir.

Destek verilecek etkinlikler:

 • Ön lisans, lisans öğrencilerini alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek olan kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinlikleri,
 • Lisansüstü öğrenciler, genç araştırmacı ve uzmanlara yönelik, alanlarında yaygın kullanılması beklenen tekniklerin kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretilmesini amaçlayan, değişik üniversitelerden öğretim üyelerinin görev aldığı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinlikleri,
 • TÜBİTAK’ın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla imzalanan protokol kapsamında, ortaöğretim öğrencilerine yönelik proje yarışması ve olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretmenlerin eğitimine yönelik etkinlikler.

Etkinlik kapsamında, ders verecek ve/veya sunum yapacak öğretim üyelerinin ve araştırmacıların, katılacak öğrencilerin, araştırmacı ve uzmanların;

 • Yol, iaşe, konaklama giderleri, ders ücretleri,
 • Etkinlik Yürütücüsü ücreti (Koordinatör ücreti), 
 • Yardımcı personel ücreti,
 •  Kırtasiye, sarf malzemesi,
 • Teknik araç-gereç kiralama giderleri için destek sağlanır.

Başvuru Açılış Tarihleri:

 • 1.Dönem: 25 Şubat 2019
 • 2.Dönem: 03 Haziran 2019
 • 3.Dönem: 16 Eylül 2019

Başvuru Kapanış Tarihleri:

 • 1.Dönem:29 Mart 2019
 • 2.Dönem:05 Temmuz 2019
 • 3.Dönem:18 Ekim 2019

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3835/2237-a_2019_yili_cagri_duyurusu.pdf