Skip to content

Teknopark Mali Uygulamalar, Teşvikler ve Özellikli Hususlar Eğitimi

 
  • 29.11.2019
  • 733
Teknopark Mali Uygulamalar, Teşvikler ve Özellikli Hususlar Eğitimi

Kapadokya Teknopark tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde muhasebeciler, teknopark firmaları, kobiler ve akademisyenlere yönelik “Teknopark Mali Uygulamalar, Teşvikler ve Özellikli Hususlar” konulu eğitim düzenlenmiştir.

Eski Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Ömer SAYILGANOĞLU, Yeminli Mali Müşavir Fatih AKSOY, Yeminli Mali Müşavir Müjdat DOĞAN ve KDV İade Uzmanı Zeynep ERDOĞAN tarafından verilen eğitimde;

  • Teknopark mevzuatı kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarındaki yeni uygulamalar
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından doğan kazançlara ilişkin istisnanın hukuki boyutu
  • Kurumlar vergisi istisnasının uygulanması açısından Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen yenilikler
  • Ar-Ge reform paketi kapsamında siparişe dayalı Ar-Ge faaliyetlerine verilen teşviklerin hukuki ve mali boyutu
  • Teknopark özellikli konular

hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

 


29 Kasım 2019 Cuma