Skip to content

Teknoloji Transfer Ofisi Oluşumları, Gereksinimleri ve Gelişimi İçin Kritik Unsurlar Toplantısı

 
  • 12.6.2020
  • 389
Teknoloji Transfer Ofisi Oluşumları, Gereksinimleri ve Gelişimi İçin Kritik Unsurlar Toplantısı

TTO oluşumları, yönetim yapısı ve sorunların ele alındığı ''TTO Oluşumları, Gereksinimleri ve Gelişimi İçin Kritik Unsurlar Toplantısı'' 12.06.2020 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilmiştir.

Çevrimiçi olarak düzenlenen ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) üyelerinin katıldığı toplantıya Kapadokya Teknopark adına Genel Müdür Doç. Dr. Metin DUYAR ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cevahir ALTINKAYNAK katılım göstermişlerdir.

Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü ve TGBD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serdal TERZİ moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğin ana gündemini TTO oluşumları, yönetim yapısı, Teknopark TTO’larının mevzuat gereği kurulmalarının zorunlu olması ile birlikte diğer yapılara göre ikinci planda kalmaları konuları oluşturmuştur.

Ortaya konulan sorunların tespitine yönelik, fikir alışverişinin yapılması ve çözüm yollarının belirlenmesi ile toplantı sona ermiştir.


12 Haziran 2020 Cuma