• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Başvuruları Başladı

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Başvuruları Başladı

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Başvuruları Başladı

Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum Desteği ve Medya 2018-2019 “Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar” hibe programı için yeni teklif çağrısı yayınladı.

Programın amacı; belirlenmiş alanlarda çalışma yürüten mevcut veya bu alanlarda çalışmalar yürütecek yeni kurulacak olan ağları ve platformları desteklemek ve STK’ların ağ ve platformlarının organizasyonel ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi (iç yönetişim, temsiliyetçilik, finansal sürdürülebilirlik, stratejik planlama), STK’ların ağ ve platformlarının iletişim kurma yeteneklerini ve hedef kitlelerine (STÖ veya STÖ Ağları) ulaşmasını güçlendirmeyi ve STK’ların ağları ve platformları ile yerel ve / veya ulusal düzeydeki kamu otoriteleri arasında stratejik işbirliğini teşvik etmektir.

Hibe çağrısının öncelikleri:

 •  Hak temelli yaklaşıma göre tasarlanması;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre/ iklim değişikliği gibi yatay kesen konulara özel bir önem atfetmesi;
 • Azınlıklar, Romanlar, Domlar, engelliler vb. gibi hassas grupların/toplulukların katılımını ve temsilini/dahiliyetini her bir grup kendine özgü ihtiyaçlarına göz önünde bulundurarak sağlamak.
 • Avrupa ve/veya uluslararası düzeyde kurulan sivil toplum örgütleriyle uluslararası ağ ve işbirliğini desteklemek;
 • Avrupa Birliği veya Türkiye’deki diğer ortaklar tarafından finanse edilen diğer programlar aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerle bütünleyicilik sağlamak ve yeni sinerjiler oluşturmak.

Hibe kapsamında 8 farklı LOT’ ta toplamda 9,5 milyon Avro destek verilmesi planlanıyor.

Hibe kapsamında desteklenecek LOT’lar :

 • Lot 1: Çevre ve İklim Değişikliği
 • Lot 2: Toplumsal Cinsiyet (LGBTI+ dahil)
 • Lot 3: Çocuk ve Gençlik
 • Lot 4: Azınlık ve Kültürel Haklar
 • Lot 5: Mülteciler ve Göçmenlerin Hakları
 • Lot 6: Sürdürülebilir Ulaşım
 • Lot 7: Tüketicinin korunması ve Sağlık Hakkı
 • Lot 8: Sivil Koruma ve Afet Riskinin Azaltılması

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2019

Detaylı Bilgi: https://www.ab-ilan.com/sivil-toplum-aglar-ve-platformlar-hibe-programi-basvurulari-basladi/