• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Royal Society Tarafından "Advanced Fellowships" ve "Mobility Grants" Çağrıları Açıldı!

Royal Society Tarafından "Advanced Fellowships" ve "Mobility Grants" Çağrıları Açıldı!

Royal Society Tarafından "Advanced Fellowships" ve "Mobility Grants" Çağrıları Açıldı!

Royal Society tarafından doktora derecesini almış araştırmacılar için “Advanced Fellowship” ve “Mobility Grants” çağrıları açılmıştır.

Newton Advanced Fellowships

Newton Advanced Fellowships programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birleşik Krallık’ tan ortakları ile birlikte bir eğitim vasıtasıyla kendilerini geliştirmeleri, bunun yanında karşılıklı bilimsel ziyaretlerin, bilimsel araştırmanın ve bilgi ve beceri aktarımının desteklenerek, araştırma   kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kabul alan araştırmacılara senelik 37,000 sterline kadar destek verilecektir. Destek suresi en çok 3 sene olarak belirlenmiş olup, son başvuru tarihi 14 Mart 2019’dur (15.00 UK time).

Ayrıntılı bilgi icin: https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-advanced-fellowships/

Newton Mobility Grant

Newton Mobility Grant programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birleşik Krallık’tan ortakları ile birlikte projeler geliştirebilmeleri, yeni araştırmacı ağlarına dahil olabilmeleri ve ortak çalışmalar başlatabilmeleri hedeflenmektedir.

Bütçe ve Sureler:

-       3 aya kadar olan seyahatler için: £3.000

-       1 sene içerisinde gerçekleştirilecek çoklu seyahatler için: £6.000

-       2 sene içerisinde gerçekleştirilecek çoklu seyahatler için: £12.000’a kadar destek sağlanacaktır.

Programın son başvuru tarihi 14 Mart 2019’dur (15.00 UK time).

Ayrıntılı bilgi icin: https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-mobility-grants/

Önemli not: Royal Society Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarından başvuruları değerlendirmemektedir