• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Nevşehirli Sanayiciler; İhracatın Geliştirilmesi ve Yeni Yatırım Alanları Oluşturulması Konusunda Kapadokya Teknopark ile Bir Araya Geldi

Nevşehirli Sanayiciler; İhracatın Geliştirilmesi ve Yeni Yatırım Alanları Oluşturulması Konusunda Kapadokya Teknopark ile Bir Araya Geldi

Nevşehirli Sanayiciler; İhracatın Geliştirilmesi ve Yeni Yatırım Alanları Oluşturulması Konusunda Kapadokya Teknopark ile Bir Araya Geldi

Kapadokya Teknopark, Nevşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NESİAD) ve Ahiler Kalkınma Ajansı' nın katılımlarıyla özellikle Nevşehir ilindeki sanayicilerin ihracata yönelik yeni yatırım alanları oluşturması ve bu yönde yapılacak işbirliği süreçlerinin planlanması hususunda bir toplantı gerçekleştirildi.

NESİAD Başkanı Sayın Mustafa ERTAŞ yaptığı konuşmada; Nevşehirli sanayicilerin yoğun rekabet ortamında gerçekleştirdiği üretim ve ihracat süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini, yoğun rekabet ortamında özellikle yeni yurt dışı pazarlar bulmanın çok önemli olduğunu ve yeni yatırım alanları için öncelikli olarak ilgili sektörleri iyi anlamamız gerektiğini belirtti.

Toplantıda, Genel Müdür Doç. Dr. Metin DUYAR; Kapadokya Teknopark bünyesinde faaliyete geçen Yatırım Planlama Ofisi' nin, Nevşehir' deki yatırımcılara yeni yatırım alanları sunma ve ihracata yönelik büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde teknik destek verme konusundaki yaklaşımlarını paylaştı.

Toplantı sonuncunda; Kapadokya Teknopark, Nevşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NESİAD) ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın; Nevşehir’deki sanayicilere ve yeni yatırımcılara yönelik, ihracatın arttırılması, rekabete dayanıklı yeni yatırım alanlarının tespiti ve sonraki süreçlerinin  hayata geçirilmesi yönünde işbirliği yapmalarına karar verildi.

Toplantı sonuncunda; Kapadokya Teknopark, Nevşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NESİAD) ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın; Nevşehir’deki sanayicilere ve yeni yatırımcılara yönelik, ihracatın arttırılması, rekabete dayanıklı yeni yatırım alanlarının tespiti ve sonraki süreçlerinin  hayata geçirilmesi yönünde işbirliği yapmalarına karar verildi.

Yatırım Planlama Ofisi Görev ve Yetkileri

   Bilgilendirme ve Yol Gösterme
•           Bölgenin yatırım olanakları ve ihracat potansiyeli hakkında yatırımcıyı bilgilendirmek.
•           Yatırımcıya, mali ve teknik destekleri ile ilgili diğer ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve destekler hakkında bilgi vermek. 
•           Bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, muhtemel yatırımları ile ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi vermek ve yatırımcıya yol göstermek. 

 

  Takip ve Koordinasyon
•          Sanayici ve yatırımcılara destek ve yatırım stratejileri konusunda destek sağlamak.
•           Yatırımcıların, başvuruları hakkında ön inceleme yapmak ve süreci planlamak.
•           Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini ilgili makama iletmek, iş ve işlemleri hakkında bilgilendirmek
•           Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilerce çözümünü takip etmek.

   Tanıtım
•           Bölgenin iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve bölgesel plan ve stratejiler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
•           Uluslararası yatırım, ihracat, destek ve tanıtım faaliyetlerini desteklemek ve bölgede koordine etmek.
•           Ulusal kuruluşlar tarafından sağlanan devlet yardımları ile mali destekler ve teşvikleri tanıtmak.