• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ nde Görev Yapan ‘’İdari Personel’’ de Kapadokya Teknopark Bünyesinde Gerçekleştirilen Ar-Ge Projelerinde Görev Alabilecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ nde Görev Yapan ‘’İdari Personel’’ de Kapadokya Teknopark Bünyesinde Gerçekleştirilen Ar-Ge Projelerinde Görev Alabilecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ nde Görev Yapan ‘’İdari Personel’’ de Kapadokya Teknopark Bünyesinde Gerçekleştirilen Ar-Ge Projelerinde Görev Alabilecek

Bilindiği gibi; Resmi Gazetenin 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 18. Maddesi (2) “Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.” şeklindedir.

Bu maddeye istinaden; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu’nun 21.03.2019 tarihli ve 08 sayılı toplantısında alınan karar ile NEVÜ bünyesinde yer alan nitelikli idari personelin de aynı kapsamda değerlendirilerek geçici görevlendirme esaslarına göre Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ nde yapacakları çalışmalardan elde edecekleri gelirlerin üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmasına karar verilmiştir.

Bu karar ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde yer alan nitelikli idari personel üniversiteden izin almak koşuluyla, Kapadokya Teknopark bünyesinde yer alan şirketlerin faaliyetlerinde sürekli/yarı zamanlı veya mesai dışı olarak çalıştırılabilecektir. Teknopark’ ta görev alan idari personelin, bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulacaktır. Sürekli olarak istihdam edilecek idari personele aylıksız izin verilecek ve kadroları ile ilişkileri devam edecektir.