• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

MANUNET 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

MANUNET 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

MANUNET 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

MANUNET, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MANUNET projesinde Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

MANUNETIII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ'lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

MANUNET 2019 çağrısında projeleri başarılı bulunan Türkiye'den firmalara (Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri), TÜBİTAK tarafından 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla hibe (geri ödemesiz) destek verilecektir. Hibe destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’dir.

ÇAĞRI KONULARI: 

  •  Bilgi tabanlı mühendislik, üretimde bilgi ve iletişim teknolojilerin kullanımı (endüstriyel robotlar, bilgisayar destekli mühendislik ve tasarım, üretim otomasyonları, vb.)
  •  Kaynakların verimli kullanımı ve geri dönüşüm de dahil olmak üzere; çevre ve enerji uygulamalarına yönelik üretim teknolojileri
  • Adaptif üretim teknolojileri Eklemeli üretim teknolojileri
  • Üretimde yeni malzemeler (alaşım, yağ, kaplama, tekstil, inşaat, kompozit, yalıtım, vb.)
  • Yeni üretim metotları, komponentleri ve sistemleri,
  • Üretime yönelik diğer ürün ve teknolojiler

ÇAĞRI TAKVİMİ:

Çağrı Açılış Tarihi:14 Ocak 2019 

Son Teslim Tarihi: 21 Mart 2019

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/manunet-2019-yili-cagrisi-acildi

Çağrı metni: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/manunet_iii_2019_cagri_dokumani.pdf