Skip to content

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi (KKYDP- Hibe Programı) Tebliği ve Uygulama Rehberi Yayımlandı

 
 • 19.8.2019
 • 703
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi (KKYDP- Hibe Programı) Tebliği ve Uygulama Rehberi Yayımlandı

13.Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Programın Yatırım Konuları

EKONOMİK YATIRIM KONULARI

 1. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 4. Soğuk hava deposu,
 5. Çelik silo,
 6. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 7. Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 8. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 9. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 10. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

  hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Detaylı Bilgi İçin: https://nevsehir.tarimorman.gov.tr/Duyuru/346/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-Kapsaminda-Tarima-Dayali-Yatirimlarin-Desteklenmesi-_kkydp-Hibe-Programi_-Tebligi-Ve-Uygulama-Rehberi-Yayimlandi


19 Ağustos 2019 Pazartesi