• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Kapadokya Teknopark' ta Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi

Kapadokya Teknopark' ta Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi

Kapadokya Teknopark' ta Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi

Nevşehir’de faaliyet gösteren aile şirketlerinin işletmelerin yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri ikinci, üçüncü kuşağa yönetimi devredebilmesi süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik düzenlenen ‘’Nevşehir İmalat Sanayi İşletmelerinin Kurumsal Yapılarının Güçlendirilmesi Eğitimi’’ Kapadokya Teknopark ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.  Dr. Öğretim Üyesi Erdal Ünsalan tarafından aile şirketlerinde profesyonel yönetime geçilmesi, kurumsal kimlik ve kurumsallaşmanın yol haritası, aile anayasasının oluşturulması ve kurumsal yöneticiliğin önemi konularında Nevşehirli Sanayicilere eğitim verilmiştir.
Bu eğitimle; aile işletmeleri yöneticileri işletmelerde hızlı ve objektif karar verme, bir sonraki kuşağın profesyonel yetiştirilmesi, yetkin yöneticilerle çalışma, verimliliğin artması, bölge ekonomisinin gelişmesi, yatırımların artması, istihdamın artması ve pazardaki yeni fırsatların görülmesi yetkinliklerini kazanmışlardır.