Skip to content

KAPADOKYA TEKNOPARK WEBINAR ETKİNLİKLERİ -2

 
  • 18.5.2020
  • 572
KAPADOKYA TEKNOPARK WEBINAR ETKİNLİKLERİ -2

 

 

18.05.2020 tarihinde Genel Müdürü’müz Doç. Dr. Metin DUYAR’ın konuşmacı olduğu “KOBİ’lerin Büyüme Sorunu Nasıl Aşılır? Küçük şehirler için çözüm önerileri” isimli webinar etkinliğini gerçekleştirdik.

BP Petrolleri A.Ş. Eski İş Geliştirme Müdürü Mesut YALNIZGEZEN’in moderatörlüğünü yaptığı webinar etkinliğinde Doç. Dr. Metin DUYAR küçük şehirlerde Ar-Ge’nin harekete geçirilmesi, Ar-Ge ekosisteminin sürdürülebilir hale gelmesi için teknoparkların ve teknoloji transfer ofislerinin önemi hakkında bilgilerini ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.

Yeni faaliyete başlayan teknoparkların yaşadığı zorluklar, küçük şehirde teknopark olmanın avantajları, üniversite-sanayi iş birliklerinde teknoparkların üstlendikleri roller hakkında bilgi paylaşımında bulunulmasından sonra KOBİ’lerin büyüme süreçlerinde sıklıkla karşılaştıkları sorunlar, tehditler, var olan ve var olması muhtemel problemlerin aşılması için atılması gereken adımlar hakkında bir sunum yapıldı.

KOBİ’lere uygun devlet destekleri/hibe kaynakları, Ar-Ge harcamalarının planlanması ve bütçe yönetimi  ile ilgili gelen soruların cevaplandırılmasından sonra etkinliğin son kısmında Doç. Dr. Metin DUYAR KOBİ’lerin sürdürülebilirliklerini sağlamaları için almaları gereken uzun soluklu aksiyonlar, strateji belirlenmesinin gerekliliği, KOBİ’lere özgü rekabet yapısının oluşturulması için sektör, şehir, ülke ve dünya trendlerinin takibin önemi hakkında pratik bilgilerini katılımcılara aktardı.

Kapadokya Teknopark webinar etkinlikleri devam edecektir.


18 Mayıs 2020 Pazartesi