Skip to content

KAPADOKYA TEKNOPARK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN “AVANOS İLÇESİ ÇANAK ÇÖMLEK ÇAMURU ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ” PROJESİ AHİLER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI

 
  • 3.12.2019
  • 812
KAPADOKYA TEKNOPARK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN “AVANOS İLÇESİ ÇANAK ÇÖMLEK ÇAMURU ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ” PROJESİ AHİLER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENMEYE HAK  KAZANDI

 Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 03.07.2019 tarihinde ilan edilen 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvurusu yapılan projelerin değerlendirme süreci tamamlanmış olup 27.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda koordinasyonu ve danışmanlığı Kapadokya Teknopark tarafından yürütülen, Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın başvuru sahibi olduğu ve Avanos Belediyesi’nin de iştirakçi olarak yer aldığı “Avanos İlçesi Çanak Çömlek Çamuru Üretim Tesisi Yatırım Fizibilitesi” projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.
Bu proje ile Avanos’un kalkınmasında önemli bir paya sahip olan çanak-çömlek sektörünün var olan problemlerine çözüm bulmak, Bölgeye has özellikleri koruyabilmek, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak ve yurt içi pazarında Avanos menşeili ürünlerin rekabet edebilirliğini arttırmak amacıyla kurulması planlanan çamur üretim tesisi ile ilgili fizibilite hazırlama projesine başlanılacaktır. Süresi 6 ay olarak planlanan projenin; yerel kalkınma açısından örnek bir model oluşturabileceği ve aynı zamanda Anadolu’da geleneksel el sanatları ile uğraşan atölyelere, fabrikalara, yerli ve yabancı yatırımcılara standartları belirlenmiş hammadde üretimi kolaylaştıracağı hedeflenmektedir.


3 Aralık 2019 Salı