Skip to content

ICGEB İşbirlikçi Araştırma (Collaborative Resarch Programme - CRP) Hibe Programına Başvurular İçin Son Tarih: 30 Nisan 2019!

 
  • 2.4.2019
  • 500
ICGEB İşbirlikçi Araştırma (Collaborative Resarch Programme - CRP) Hibe Programına Başvurular İçin Son Tarih: 30 Nisan 2019!

 

Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB), temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara finansal destek sağlamaktadır.

Programa, Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren tüm araştırmacılar başvuru yapabilir.

Genç araştırmacılara destek veren programa, 40 yaşını ve başvurunun yapıldığı tarihte Türkiye’ye dönüşü 2 yılı geçmemiş; Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan genç bilim insanları başvuru yapabilir.

ICGEB üye ülkelerinden gelen başvurulara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, her üye ülkeden yapılacak başvuruları CRP için en çok 3 başvuru; CRP Özel Programı için en çok 2 başvuru olarak belirlemiştir.

Bu sayıların aşılması durumunda, TÜBİTAK tarafından başvurular ön değerlendirme için, ICGEB tarafından belirlenen bilimsel değerlendirme kriterleri;

  •  Yaşam Bilimleri içinde belirli sorunları ele almak
  • Özgün olmak
  • Net bir hipotez sunmak
  • önerilen sürede ulaşılabilecek hedefleri önererek gerçekçi olmak
  • Özgün, yeni çalışmalar önerebilen
  • Ev sahibi ülke veya özel bölgesel çıkarları ilgilendiren konulara ve birden fazla ülkede işbirliği yapan gruplar tarafından sunulan projelere özel dikkat gösterilecektir.

gözönünde bulundurularak bu konularda uzman dış danışmanlara gönderilecektir. Ön değerlendirme sonucu oluşacak listede, en yüksek puan alan CRP için 3, CRP Özel Programı için 2 proje “endorsement” formlarıyla birlikte ICGEB CRP ofisine Türkiye’den yapılan başvurular olarak gönderilecektir.

 

Başvuru Kapanış Tarihi: 30 Nisan 2019

Detaylı Bilgi: https://www.icgeb.org/activities/grants/