Skip to content

Genç Araştırmacılar için Hayvansal Üretimin Geleceği Çalıştayı

 
  • 22.4.2019
  • 715
Genç Araştırmacılar için Hayvansal Üretimin Geleceği Çalıştayı

ERA-NET SusAn (Sürdürülebilir Hayvan Yetiştiriciliği) Projesi kapsamında Fransa’da “Avrupa Hayvansal Üretiminin Geleceğini Öngörmek” başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay ile Hayvansal üretim sistemlerinde sürdürülebilirliğine daha bütünsel bir bakış açısı için araştırmada ekonomik, çevresel ve toplumsal yönlerin nasıl daha iyi bütünleştireceğine dair ileriye dönük ve bilim odaklı tartışmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Çalıştay ile erken kariyer araştırmacılarının;

  • Mevcut gelişmeler hakkında bilgi edinebilmesi ve bu alanda önde gelen uzmanlarla bilgi alışverişi yapılabilmesi,
  • Sürdürülebilir üretim zincirleri için yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilmesi, Avrupa'daki diğer erken kariyer araştırmacılarla ve çok disiplinli bilim insanlarıyla ağlar kurabilmesi,
  • Araştırma ve yenilik için mevcut olan finansman fırsatlarını ve destek alabilecek bir proje önerisinin nasıl yazılacağını daha iyi anlaması,
  • Bir saha gezisine ve paydaş odaklı oturumlara katılabilmesi amaçlanmıştır.

 

Başvuru Şartları

  • Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış bir doktora derecesine sahip olmak. Bu koşul için mezuniyet tarihi dikkate alınacaktır.
  • Son başvuru tarihine kadar ERA-Net SusAn konsorsiyum ortak ülkelerinden birindeki bir üniversite veya araştırma yapan kuruluş tarafından istihdam edilmiş olmak (geçici veya kalıcı bir sözleşmeyle)
  • Yeterli düzeyde İngilizce bilmek
  • Araştırma alanları: hayvansal üretim, sistemsel (entegre) yaklaşımlar, sürdürülebilir kalkınma, tarım ekonomisi, kırsal sosyoloji.

 

Seçilen Araştırmacıların yol, konaklama, gündelik, çalıştaya katılım bedeli ve öğle-akşam yemek giderleri çağrı sekretaryası tarafından karşılanacaktır.

 

Çağrı Açılış Tarihi: 29 Nisan 2019

Son Başvuru Tarihi: 6 Haziran 2019

Detaylı Bilgi: https://era-susan.eu/content/pre-Announcement-susAn-early-career-scientists-workshop

 


22 Nisan 2019 Pazartesi