Skip to content

Gelecek Turizmde 6. Dönem Hibe Başvuruları Açıldı

 
 • 22.5.2019
 • 434
Gelecek Turizmde 6. Dönem Hibe Başvuruları Açıldı

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde ile yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri geliştirerek kapasitelerinin arttırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğaltılması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

 

Aşağıdaki amaçları içeren proje teklifleri değerlendirilecektir:

 • Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası iş birliğinin ve ortaklıkların artırılması
 • Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılması  
 • Ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması
 •  Yöre halkının sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitelerinin artırılması
 • Türkiye’nin sürdürülebilir turizm potansiyelini göstermek için somut etki yaratılması ve bir model oluşturulması

 

Kimler Başvurabilir:

 • Türkiye’de kayıtlı,
 • Tüzel kişiliğe sahip,
 • Kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (meslek odaları, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar vb.)
 • Üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri

 

Son Başvuru Tarihi: 14.06.2019

Detaylı Bilgi: file:///C:/Users/nevu/Downloads/GT%20BASVURU%20REHBERI_24%20NISAN%202019.pdf