• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2019 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2019) Açıldı

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2019 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2019) Açıldı

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2019 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2019) Açıldı

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir.

ERA-NET NEURON Projesi 2019 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2019), 09 Ocak 2019 tarihinde açılmıştır. JTC 2019 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup;  projede yer alan her bir Türk ortağa verilecek destek miktarı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 720.000 TL olacaktır.

Çağrının amacı,  tanı,  hasta sınıflandırması,  prognoz,  tedavi yanıtının izlenmesi ve öngörülmesi ve nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda yan etkiler için geçerli ve güvenilir biyobelirteçlere olan karşılanmamış tıbbi ihtiyacı gideren çok uluslu,  işbirliğine dayalı araştırma projelerini kolaylaştırmaktır.

NEURON finansman kuruluşları özellikle temel ve klinik yaklaşımları birleştiren çok disiplinli çalışma ve translasyonel araştırma önerilerini teşvik etmek istemektedir. Mevcut çağrı bağlamında,  psikiyatristlerin ve/veya nörologların postüla eden konsorsiyumlara temel nörobilimcilerle birlikte dahil edilmesi, yüksek düzeyde teşvik edilmektedir. Konsorsiyumun,  sadece ortaklar arasındaki tamamlayıcı işbirliği ile elde edilebilecek yeni ve iddialı fikirler sunması beklenmektedir.

Çağrı başlığı  “Beyin Bozukluklarında Dönüştürülebilir Biyomarkırlar Üzerine Çok Uluslu Araştırma Projeleri”  (“Multinational Research Projects on Translational Biomarkers in Brain Disorders”) olup;  araştırma önerileri aşağıdaki alanlardan en az birini kapsamalıdır:

  • Spesifik nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarla ilişkili patofizyolojinin biyolojik imzaları olarak kullanılacak biyobelirteçlerin keşfedilmesi ve doğrulanmasına yönelik temel araştırma.
  • Spesifik nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların teşhisi, hasta sınıflandırması, prognoz veya tedavi yanıtının izlenmesi veya öngörülmesi ve spesifik nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar için yan etkilerle ilgili klinik olarak ilgili biyobelirteçler üzerine yapılan klinik araştırma.

 

Son Başvuru Tarihi: 11 Mart 2019

 

Detaylı Bilgi: http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-neuron-cofund-projesi-2019-ortak-uluslararasi-cagrisi-jtc-2019-acildi