• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

ERA-CVD Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA-CVD Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA-CVD Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Genç Bilim İnsanları Tarafından Yürütülen Uluslararası Kardiyovasküler Araştırma Projeleri’ olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamı:

Çağrının amacı, farklı ülkelerden genç bilim insanlarının kardiyovasküler hastalıklara ilişkin ortak multidisipliner araştırma projeleri kapsamında etkili işbirlikleri oluşturmasını sağlamaktır. Genç bilim insanı, ilk doktora/tıpta uzmanlık derecesini, çağrının son başvuru tarihinden en az iki, en fazla 10 yıl önce almış olmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda her konsorsiyumda en fazla bir deneyimli bilim insanı yer alabilir. Çağrının genç bilim insanlarını teşvik etmeyi amaçlaması nedeniyle deneyimli bilim insanları konsorsiyumun koordinatörü olamazlar.

Tek aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. ERA-CVD ortak çağrı sekreteryası tarafından yapılacak şekilsel değerlendirmenin yanı sıra her ülke kendi ulusal kurallarına göre şekilsel değerlendirme yapacak olup Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacıların “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uymaları (proje ekibi, süre, bütçe vb. hususlar) önem arz etmektedir. Şekilsel değerlendirme aşamasını geçen proje önerileri uluslararası bağımsız hakemlerden oluşan panellerde değerlendirilecek ve destek kararı verilecektir.

Son başvuru tarihi: 29 Nisan 2019

Detaylı Bilgi: http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-cvd-projesi-2019-yili-cagrisi-acildi