• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

EIG Concert Japan 2019 Çağrısı Açıldı

EIG Concert Japan 2019 Çağrısı Açıldı

EIG Concert Japan 2019 Çağrısı Açıldı

 

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, “Sürdürülebilir Toplumlar için Akıllı Su Yönetimi (Smart Water Management for Sustainable Societies)” başlıklı ortak işbirliği çağrısı açıldı. Japonya, Türkiye, Litvanya, Bulgaristan, Polonya, Slovakya, Almanya, Çekya ve Fransa'dan fonlayıcı kuruluşlarının işbirliğiyle açılmıştır.

 

Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.

 

Ulusal Başvuru Kapanış Tarihi:18 Haziran 2019

Çağrı Kapanış Tarihi: 14 Haziran 2019 

 

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eig-concert-japan-2019-cagrisi-acildi