Skip to content

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

 
  • 30.9.2019
  • 641
2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Çağrının Amacı ve Kapsamı

  • Program kapsamında; ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere destek verilir.
  • Bu çağrı kapsamında Kurum tarafından da aynı amaç ve kapsamda eğitimler düzenlenebilir.
  • Bu çağrı duyurusu proje eğitimi etkinliklerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Son başvuru tarihi : 4 Ekim 2019

Detaylı Bilgi için:

 https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-b-proje-egitimi-etkinliklerini-destekleme-programi


30 Eylül 2019 Pazartesi