• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği 2019 Yılı Çağrı Duyurusu

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği 2019 Yılı Çağrı Duyurusu

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği 2019 Yılı Çağrı Duyurusu

 

 Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanacaktır.

Başvuru Koşulları:

  • Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması,(Başvuru tarihi itibariyle en fazla lisans son sınıfının güz döneminde olması.) 
  • Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması,
  • Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
  • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması, gerekmektedir.
  • Artık yıl okuyanlar, Açık Öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar
  • Programa, öğrenciler bireysel veya grup olarak başvuru yapabilirler. Grup halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

Başvuru Açılış Tarihi: 04.03.2019

Başvuru Kapanış Tarihi: 29.03.2019

Çağrı Metni:https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/2209-a_cagri_metni_2019.pdf

Detaylı Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi