• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

2019 Verimlilik Proje Ödülleri

2019 Verimlilik Proje Ödülleri

2019 Verimlilik Proje Ödülleri

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her ölçekteki işletmelerimizin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla yürütülmekte olan Verimlilik Proje Ödüllerinin 2019 yılı başvuruları başlamıştır. Bu kapsamda mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerimiz ile kamu kurumları, verimliliği artırmaya yönelik projeleri ile  ödüllere başvuruda bulunabilmektedirler. Bununla birlikte, gönüllü bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler.

Proje konuları:

  •  Ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
  •  İş süreçlerinin performansını artırmaya yönelik projeler
  •  Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini artırmaya yönelik projeler
  •  İşletmenin kârlılığını artırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
  •  Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

Başvuru Koşulları:

  •  Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
  •  Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez. 
  • Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
  • Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.

Son Başvuru Tarihi: 11 Mart 2019

Detaylı Bilgi: http://www.mimarsinanosb.org.tr/user/files/vpo_brosur_2019_web.pdf