• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Vizyon / Misyon

Vizyon / Misyon

Vizyonumuz

Nevşehir HBV Üniversitesi çalışanlarının gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetlerinin, firmaların ihtiyaçlarına yönelik olarak sanayi ile işbirliği içerisinde, Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak, insanlığın yaşam kalitesini yükseltebilecek şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmak; yeni ürünlerin ve iş alanlarının doğmasına öncülük ederek, araştırmacılara ilham veren fikirlerin ticarileştirilmesine destek olacak ürün ve hizmetler sağlamaktır.


Misyonumuz

İşletme ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanmasında Nevşehir HBV Üniversitesi çalışanlarının araştırma potansiyelinin kullanılmasını sağlamak, üniversite – sanayi işbirliğinde köprü görevini etkili bir şekilde yerine getirmek, akademisyenlerin ve araştırmacıların projelerinde ulusal ve uluslararası desteklerden faydalanmasına yardımcı olmak, fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasını sağlamak, yeni ve teknolojik ürünlerin ticarileştirilmesine yardımcı olmaktır.

Amaçlarımız

  • Güncel proje çağrılarının duyurulması, ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel ve teknik destek imkânlarının tanıtılması, eğitim ve bilgilendirme toplantılarının organize edilmesi koşuluyla proje alanında farkındalığı ve kültürü sağlamak,
  • Akademisyen, öğrenci, mezun, firma çalışanları ile diğer araştırmacıların ulusal ve uluslararası proje fonlarından yararlanmalarını desteklemek,
  • Kullanılabilir mevcut alt yapının potansiyelini arttırmak ve akreditasyonunu takip etmek,
  • Yenilik, İnovasyon, Girişimcilik, Ar-Ge odaklı faaliyetlere ivme kazandırmak,
  • Üniversite – sanayi işbirliğini canlandırmak ve sürdürülebilirliğini artırmak,
  • Akademisyenler ile firma çalışanlarının, araştırma alanları arasında eşleştirmeler yaparak sanayileşme potansiyelli teknolojilerin üniversite birimlerinde geliştirilmesini desteklemek,
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimiyle ilgili farkındalık yaratmak ve süreçlerinin yürütülmesine destek olmak,
  • Araştırmacı, akademisyen, öğrenci ve mezunların kariyer planlamalarına yönelik kendi inovasyon ve girişimlerini gerçekleştirebilmesi, beceri ve deneyimlerini artırabilmesi, işbirliklerini sağlayabilmesi için gerekli rehberlik danışmanlık hizmetleri sunmak.
  • Yeni iş alanları kapsamında üretme potansiyeli olan şirketlerin açılmasına ve büyümesine destek olmak.