• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

Misyonumuz

İşletme ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanmasında Nevşehir HBV Üniversitesi çalışanlarının araştırma potansiyelinin kullanılmasını sağlamak, üniversite – sanayi işbirliğinde köprü görevini etkili bir şekilde yerine getirmek, akademisyenlerin ve araştırmacıların projelerinde ulusal ve uluslararası desteklerden faydalanmasına yardımcı olmak, fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasını sağlamak, yeni ve teknolojik ürünlerin ticarileştirilmesine yardımcı olmaktır.

 

Vizyonumuz

Nevşehir HBV Üniversitesi çalışanlarının gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetlerinin, firmaların ihtiyaçlarına yönelik olarak sanayi ile işbirliği içerisinde, Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak, insanlığın yaşam kalitesini yükseltebilecek şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olmak; yeni ürünlerin ve iş alanlarının doğmasına öncülük ederek, araştırmacılara ilham veren fikirlerin ticarileştirilmesine destek olacak ürün ve hizmetler sağlamaktır.