• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Hizmet Alanları

Hizmet Alanları

Farkındalık ve Eğitim Birimi

Faaliyet Alanları:

*Güncel Proje Çağrı Duyuruları

*Bilgilendirme Etkinlikleri

*Kapadokya Teknopark TTO Faaliyet Rapor Yayını

Görevleri:

*Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları ile üniversite akademisyenlerinin proje yazma ve yönetimi kapsamında alabilecekleri eğitimlerin koordinasyonunu sağlar.

*Kurumlararası işbirliği yaparak Proje ve Fonları kapsamında Farkındalık oluşturmak için eğitim, panel, seminer gibi bilgilendirme faaliyetlerini planlar, organizasyonunu ve duyurusunu yapar, süreci yönetir.

*Gerçekleştirilen etkinliklerin, faaliyetlerin özetini içeren farkındalık yaratma amaçlı dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.

 

Proje Destek Birimi

Faaliyet Alanları:

*Teknik destek (Ön Değerlendirme)

*Eşleştirme

*Destek Programları Duyurusu, Bilgilendirme Etkinlikleri

*Kapadokya Teknopark TTO Faaliyet Rapor Yayını

Görevleri:

*Proje için gerekli farklı disiplinlerde akademisyenler arası eşleştirmeler yapar.

*Belli bir çağrı programına sunulacak aşamaya gelmiş, yazılmış ve birime müracat edilen projelere ilişkin usul incelemesi yaparak, ilgili çağrının kritelerlerine uygun olup olmadığını inceler, arayüz olarak teknik destek sağlar.

*Destek programlarına yönelik çağrı duyurularını yapar ve programlar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenler.

*Hizmetlerinin yaygın etkisini artırmak ve farkındalık oluşturmak üzere dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.

 

Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

Faaliyet Alanları:

*Sanayi, Firma ziyaretleri

*Akademisyen ziyaretleri

*Firma çalışanları ile Akademisyen eşleştirmeleri

*İlgili teşvik programları duyuruları, bilgilendirme etkinlikleri

*Kapadokya Teknopark TTO Faaliyet Rapor Yayını

Görevleri:

*Üniversite sanayi işbirliği amacıyla sanayiye ve akademisyenlere ziyaretler gerçekleştirerek proje danışmanlığı yürütür.

*Sanayi kuruluşlarına ait Ar-Ge tabanlı projelerin hibe programlarından destek almak üzere geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğine yardımcı olur.

*Sanayi kuruluşlarına ait projelerin geliştirilmesine yönelik, ilgili konu alanında uzman akademisyenlerin eşleştirmelerini gerçekleştirerek rehber olur.

*Üniversite-sanayi destek programları hakkında duyuruları yapar ve programlar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenler.

*Gerçekleştirdiği hizmetlerin yaygın etkisini artırmak ve farkındalık oluşturmak üzere dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi

Faaliyet Alanları:

*Patent ve Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına yönelik Eğitimler Verme

*Patent Danışmanlık hizmeti

*Ticarileşme sürecinde Rehberlik hizmeti

*Kapadokya Teknopark TTO Faaliyet Rapor Yayını

Görevleri:

*Akademisyen, firma çalışanları, öğrenciler, diğer araştırmacılara yönelik olarak arasında fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenler.

*Buluş Bildirim Formlarını değerlendirir.

*Patent kurumu ile buluş sahibi arası iletişimi sağlar.

*Buluşun tescillenmesi, lisanslama ve ticarileştirme süreçlerini yönetir.

*Gerçekleştirdiği hizmetlerin yaygın etkisini artırmak ve farkındalık oluşturmak üzere dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.

Tanıtım Kitapçığı İçin Tıklayınız

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun

Sinai Mülkiyet Kanunu

Patent Mevzuatı

Marka Mevzuatı

Tasarım Mevzuatı

Entegre Devre Topoğrafyaları Mevzuatı

 

Faydalı Linkler

Patent Araştırması:

Turkpatent

Patentscope

Epo

Uspto

Teşvikler:

Tübitak

Turkpatent

Diğer:

Een

Lesi

 

FSH Broşürleri

Formlar

Şirketleşme Ve Girişimcilik Birimi

Faaliyet Alanları:

*Ar-Ge faaliyetlerine Danışmanlık

*Girişimci Projelerini Ön-değerlendirme

*Girişimcilik ve şirketleşme üzerine Eğitimler Düzenleme

*Firma Kurulması süreçlerinde Rehber Olma

Görevleri:

*Araştırmacılara yönelik girişimcilik kültürünün oluşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar.

*Girişimcilikle ilgili firmaların kurulmasını ve yeni programların oluşturulması faaliyetlerini yürütür.

*Ön kuluçka, kuluçka, iş rehberliği ve girişimcilik üzerine bilgilendirici eğitimler düzenler.

*Ön kuluçka merkezinde, inovatif ürün üretme fikrine sahip girişimci adaylarının proje önerilerini inceler ve rehberlik eder.

*Akademisyen, öğrenci, mezun girişimcilerin Ar-Ge faaliyetlerine danışmanlık yapar.

*Akademisyen, öğrenci, mezun girişimciler tarafından kurulacak firmalara destek olur.

*Gerçekleştirdiği hizmetlerin yaygın etkisini artırmak ve farkındalık oluşturmak üzere dönemlik “faaliyet raporları“nı hazırlar ve Kapadokya Teknopark TTO sayfasında yayınlar.