• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Hakkımızda

Hakkımızda

Kapadokya Teknopark, teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam ve olanakları sunarak Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Kapadokya Teknopark) 20 Ocak 2018 tarihli Resmî Gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak toplamda 25.000,00 m2’lik bir yerleşkede hizmete girmiştir. Yönetici şirket Kapadokya Teknopark A.Ş. Kapadokya Teknopark’ ın vizyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesinden birinci derecede sorumlu tüzel kişiliktir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi (Kapadokya Teknopark) 19 Şubat 2018 tarihinde kurulmuştur. Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir işbirliği merkezi olma vizyonuyla çalışmalarına devam etmektedir.