• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

Sanayiciler İçin

AR-GE desteği sunma,

Hibe programları hakkında farkındalık sağlama,

Marka, tescil, patent danışmanlığı gerçekleştirme,

Bilgilendirme ziyaretleri yürütme,

Üniversite-Sanayi işbirliğinin yürütülmesindeköprü görevi üstlenme,

Akademisyen uzmanlık alanları ile sanayi Ar-Ge ihtiyaçları arasında eşleştirmeler yapma

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Yönetimi süreçlerinde (patent araştırması, başvurusu, takibilisanslama ve ticarileştirme) destek olma,

Sanayileşme potansiyelli teknolojilerin üniversite birimlerinde geliştirilmesine katkı sağlama,

Üniversite Laboratuvar imkânlarını kullanıma sunma.

 

Akademisyen/Araştırmacılar İçin

Ulusal ve uluslararası Hibe programları hakkında eğitimlerin verilmesi, güncel proje çağrıların duyurulması ile bilgilendirme sağlama,

Proje teknik desteği sunma,

Farkındalık ziyaretleri gerçekleştirme,

Üniversite-Sanayi işbirliği sürecinde ara yüz olma,

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Yönetimi süreçlerinde (patent araştırması, başvurusu, takibilisanslama ve ticarileştirme) destek olma,

Üniversite patent portföyünü kullanıma sunma,

Kapadokya Teknopark TTO Faaliyet rapor bülteninin yayımlanmasıyla yaygın etkiyi artırma.

 

Girişimci ve Yatırımcılar İçin

Yenilikçi fikrin korunması ve ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sağlama,

Girişimcilerin yatırımcı ile işbirliklerini sağlayabilmelerine danışmanlık hizmetleri sunma,

Girişimcilerin iş fikirlerini ürüne dönüştürebilmeleri için rehberlik hizmetleri sunma,

Özel sektör ve kamu destek fonları hakkında bilgilendirme hizmetleri sunma,

Şirketleşme ve kapasite geliştirme süreçlerinde destek hizmetleri sunma,

İş Modelleme ve Geliştirme Süreçlerinde Mentorluk yapma,

Kapadokya Teknopark İşbirliğiyle Kuluçka Desteği sağlama.

 

Öğrenciler İçin

Kariyer danışmanlığı gerçekleştirme

Proje destek danışmanlığı sunma

Bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri yürütme