Üyeliklerimiz

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği

Üniversite – Sanayi İş Birliği Merkezleri Platformu

KOP Bölgesi Teknoparklar Birliği