• Sanayi kuruluşlarının ve akademisyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi alışverişi sağlanarak üniversite-sanayi buluşma platformları inşa etmektedir.
  • Sanayi ziyaretlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç analizi oluşturmaktadır.
  • İşbirliği aşamasındaki projelere mali ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Sanayiden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda (Ar-Ge, iyileştirme çalışmaları gibi konular )ilgili konuda uzman akademisyenler ile eşleştirme hizmeti sağlanmaktadır.
  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını ticarileştirme faaliyetleri