KOP BÖLGESİ TEKNOPARKLAR BİRLİĞİ (TEKNOKOP)

NEDİR?

KOP (Konya Ovası Projesi) Kalkınma İdaresinin, KOP bölgesinde (Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir) yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin ve Teknoloji Transfer Ofislerinin bir araya gelerek oluşturdukları sivil bir oluşumdur.

TARİHÇE

TEKNOKOP birliğinin kurulmasına dair ilk karar, 24 Şubat 2021 tarihinde toplanan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni ve 2021 Yılı Olağan UNİKOP Üst Kurul Toplantısı’nda alınmıştır. Dönem başkanlığını devralan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü, TEKNOKOP kurulumunu teklif etmiş ve oy birliği ile kurulmasına karar verilmiştir. Ardından TEKNOKOP’un genel prensiplerinin belirlenmesi için 28 Nisan 2021 tarihinde online bir toplantı düzenlenmiştir, bu toplantıda TEKNOKOP’un temel prensipleri ortaya konulmuştur. Bu sürecin tamamlanmasının ardından 7 Eylül 2021 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde TEKNOKOP Kuruluş Protokolü 13 Üniversite TTO’sunun ve 5 TGB yönetici şirketinin katılımı ile imzalanmıştır. Protokolün imzalanması ile TEKNOKOP resmen kurulmuştur.


AMAÇLAR

KOP bölgesinde faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici şirketleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri arasında iş birliği geliştirmek,

KOP bölgesi teknoparklarında faaliyet gösteren işletmeler, girişimciler, bu bölgelerde yürüyen projeler ve teknoloji transfer ofisleri arasındaki iş birliklerini artırmak,

Bölgeler arasında iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

Ortak projeler geliştirmek,

Ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları ve etkinlikler düzenlemek,

Üniversite ile sanayi iş birliğini daha etkin bir biçimde uygulamak adına, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

Üniversite ve sanayi iş birliğinin sağlanması noktasında mevcut bilgi ve teknoloji paylaşımını kolaylaştırmak, üniversitelerin alt yapı imkânlarının (laboratuvar vb.) etkin kullanımını sağlamak,

Ortak eğitim ve çalışma ziyaretleri düzenlenerek kapasite geliştirme faaliyetlerine katkılar sağlamak,

Bu amaçlar için yenilikçi ve katma değeri yüksek faaliyetler gerçekleştirmektir.


KOP NEDİR?

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerini içine alan KOP Bölgesi, tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan her dönemde, kültür tarihinin önemli bir merkezi olmuş ve çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın kültürel gelişim sürecinde, üretim, beslenme, teknoloji, inanç ve sosyal yaşam unsurlarının yeniden biçimlenme faaliyetleri, başta Çatalhöyük olmak üzere, Bölge’deki kültürel alanlarda hayat bulmuş; bu önemli gelişmeler Bölgenin İmparatorluğun merkezi olmasına kadar uzanmıştır. Tarih içinde oluşmuş bu önemli kültürel ve sosyal birikimler, günümüzde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yeniden bir entegre kalkınma sürecine girmiştir.


ÜNİKOP NEDİR?

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesinde eğitim veren üniversitelerin katılımı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği” (UNİKOP) kurulmuştur. 

ÜYELERİMİZ
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ

ÜYELERİMİZ (TEKNOPARKLAR)

Dönem Başkanları

2021 – KAPADOKYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.

KURUMSAL KİMLİK

SAYILARLA TEKNOKOP

TEKNOKOP ÇALIŞMA ALANINDAN  BAZI RAKAMLAR

BÖLGEDEKİ KALKINMA AJANSI SAYISI

BÖLGEDEKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SAYISI

BÖLGEDEKİ ARAŞTIRMA MERKEZİ SAYISI

BİZE ULAŞIN

Telefon: 0384 215 02 14

E-Posta: info@kapadokyateknopark.com.tr

Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kampüsü Kapadokya Teknopark Binası Merkez/Nevşehir