KİRA VE ORTAK GİDER TABLOSU (2024)

Birim Kira Bedeli (m2) 82,00 TL* (KDV Hariç)
Birim ortak gider Bedeli (m2) 120,00 TL* (KDV Hariç)
Depozito 1 aylık kira karşılığı depozito sözleşme öncesi alınır. İlk 2 aylık kira peşin alınır.
Başvuru Ücreti 10.000,00 TL (KDV Hariç)

Toplantı Salonu Ücreti: 150 TL + KDV / Saat (Sadece teknopark firmalarına kiralanır.)

Gecikme Bedeli aylık %10’dur.

* Ortak gideri bedeli ortak alanlara ait bedel olmakta olup ısınma bedeli bu bedele dahil değildir, ısınma faturası m2 bazında ofislere dağıtılacaktır, ayrıca ofislerin elektrik tüketimleri ve su tüketimleri de süzme sayaçlar ile belirlenip fatura edilecektir.

* Tüm bedeller KDV hariçtir.

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Sahibi: Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Banka Adı: Vakıf Bank

Şube: Nevşehir / S00133

IBAN: TR72 0001 5001 5800 7306 8746 89

2021 yılı Mayıs ayından itibaren aşağıdaki konu başlıklarında tarafımıza yapılacak yazılı müracaata istinaden kira indirimleri uygun görülmesi halinde uygulanabilecektir.

Madde Konu İndirim Oranı Süresi
A 12 Aylık Kiranın Peşin Ödenmesi %15 1 Yıl
B %51’den fazlası öğretim elemanlarına ait olan şirketler %20 Hisse yapısı %51 olarak devam ettiği sürece
C Teknoparkta 10 Kişi ve Daha Fazla Sayıda Personel İstihdam Edenler %10 İstihdam Devam Ettiği Sürece
D Son Bir Yıl İçerisinde 100.000 USD ve Üzerinde Teknoparktan İhracat Gerçekleştirenler %10 1 Yıl
E Teknoparktan Patent Başvurusunda Bulunanlar (Son Bir Yıl İçerisinde) %10 1 Yıl
F TÜBİTAK TEYDEB Fonlarından Yararlananlar (Son Bir Yıl İçerisinde) %10 1 Yıl
A, B, C, D, E, F, I ve J indirim oranları toplamı %30’dan fazla olamaz.
G 4691 sayılı kanuna göre kuluçka statüsünde bulunan işletmeler (bodrum ofislerini ya da kuluçka ofisi kiralamaları kaydı ile)

(Kamu Ar-Ge Desteklerinden Faydalananlar)

%75 Bir Yıl (Gerekli Durumlarda Üç Yıla Kadar Uzatılabilir)

Değerlendirmeye Tabiidir

H 4691 sayılı kanuna göre kuluçka statüsünde bulunan işletmeler (bodrum ofislerini ya da kuluçka ofisi kiralamaları kaydı ile)

(Kamu Ar-Ge Desteklerinden Faydalanmayanlar)

%50 Bir Yıl (Gerekli Durumlarda Üç Yıla Kadar Uzatılabilir)

Değerlendirmeye Tabiidir

G ve H maddeleri A, B, C, D, E, F, I ve J maddeleri ile birleştirilemez. G ve H maddeleri ayrı ayrı uygulanır.
I 45 m2’den büyük kullanım alanlı ve yerden 150 cm yükseklikte pencere içeren ofisler %15 Sözleşme süresince
J Bodrum kat ofisleri (kuluçka statüsünde olmayan firmalar için) %15 Sözleşme süresince

BÜYÜK ALANLI OFİS KİRALAMA İNDİRİMİ

Bölgemizde tek seferde büyük ölçekli ve en az bir yıllık peşin ödeme ile ofis kiralanması durumunda Tablo 1’de yer alan birim kira bedeli indirimlerinin sözleşme başlangıcından itibaren 1 (bir) yıl süre ile uygulanmasına, bu indirimlerin daha önce ilan edilmiş indirimler ile birleştirilmesi durumunda en fazla %40 oranında bütünleşik indirim uygulanmasına, %40’ın üzerindeki indirimlerin başka indirimler ile birleştirilememesine karar verilmiştir.

Tablo 1. Kira İndirim Oranları

Kiralanan Ofis Alanı Kira Birim Bedeli İndirim Oranı
100 m2 ile 300 m2 arası %25
300 m2 ile 500 m2 arası %35
500 m2 ve üstü %50