Kapadokya Teknoloji Transfer Ofisi; tanıtım, bilgilendirme ve istişare toplantıları ile farkındalık oluşturma, proje desteği sunma, işbirliği sağlama, fikri ve sınaî mülkiyet haklarını gözetme, girişimcilik, şirketleşme ve kariyer üzerine faaliyet yürütme niteliklerini taşıyan dinamik bir birimdir.

Akademisyenler, sanayi şirketleri, Ar-Ge kuruluşları, öğrenciler ve diğer araştırmacılar arasında köprü görevi görerek tarafların bilgilendirilmesi, desteklenmesi, koordinasyonu, yönlendirilmesi ve işbirliği geliştirme faaliyetlerini üstlenmektedir.

Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi, 2018 yılından bu yana Limited Şirket statüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir.