Hedefler

 • Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,
 • Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,
 • Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,
 • Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak,
 • Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
 • Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
 • Sanayi-üniversite iş birliğini etkin ve sürekli kılmak,
 • Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,
 • Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam yaratmak,
 • Yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak bölgeler oluşturulması,
 • Ar-Ge çalışmalarında uluslararası iş birliğini güçlendirmektir.

İlkeler

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında iş birliği sağlanarak;

 • Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
 •  Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
 •  Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
 •  Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 •  Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
 •  Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
 •  Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
 •  Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.