NEVÜ Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

  • Bildirilen buluşların tescil edilebilirlik ve tescil kapsamını belirlemektedir.
  • Buluşun tescillenmesi, lisanslama ve ticarileştirme süreçlerini yönetmektedir.
  • Bildirilen buluşların ticarileşmesine yönelik ön araştırmaları yapmaktadır.
  • Ulusal ve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerini gerçekleştirmektedir.
  • Fikri Haklarla ilgili her türlü sözleşme ve hukuki belgeyi düzenlemektedir.
  • Üniversite akademisyenlerine fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.
  • Buluş değeri taşıyan fikirlerin tanıtımını yapmaktadır.
  • Fikri Mülkiyet Değerlendirme Kurulu (FMDK) ve buluşcular arasında iletişimi sağlamaktadır.
  • FMDK karar süreçlerini fikri ve sınai mülkiyet politikalarına uygun olarak yönetmektedir.