Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsü
içerisinde bulunan Kapadokya Teknopark’ta incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsünde 35 firmanın
teknoloji tabanlı Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü Kapadokya Teknopark’ı ziyaret etti.
Beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisindeki
firmaları ziyaret eden Savran, merkezde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Genel Müdür Bilgin
Yazlık’tan bilgiler aldı.
Yazlık, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark)’ların; araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının
aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli
ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirdikleri;
akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezi olduğunu ve
Kapadokya Teknopark’ın 2018 yılında kurulduğunu belirtti.
Merkezde; üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke
sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla
teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya
standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi
ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin
yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı
kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak
yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamanın hedeflendiğini ifade
eden Yazlık, şu an 35 firmanın burada teknoloji tabanlı Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.
Yazlık, yazılım, bilgisayar ve iletişim, elektronik, medikal, sağlık ve tarım alanında projeler
gerçekleştiren Kapadokya Teknopark’ta turizm, jeotermal enerji, tarım, gıda ve maden alanlarına da
yoğunlaşmaya başladıklarını sözlerine ekledi.
Teknopark içerisindeki firma yöneticileri ile bir süre sohbet eden Savran ise, turizm başta olmak
üzere, tarım, hayvancılık, sıcak hava balonu üretimi, ponza ve metal işleme sanayinde önemli bir
potansiyele sahip olan Nevşehir’de, Kapadokya Teknopark sayesinde bu potansiyelin kente belirgin
olarak katma değer sağlamasına yönelik çalışmalar yürütülmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Categories:

Tags:

Comments are closed