Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi ilerinde faaliyet gösteren Üniversitelerin Rektörlerinin, Rektör Yardımcılarının, ÜNİKOP temsilcilerinin, KOP Kalkınma İdaresi Başkanının, Teknopark Genel Müdürlerinin, KOP İdaresi yöneticilerinin ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneğinin katılımı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya Teknopark ev sahipliğinde KOP Bölgesinde faaliyet gösteren Teknoparkların ve Teknoloji Transfer Ofislerinin bir araya gelerek kurduğu KOP Bölgesi Teknoparklar Birliği (TEKNOKOP) protokolü imzalandı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İmza törenine; NEVÜ Rektörü ve ÜNİKOP 2021 Dönem Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın,  Selçuk Üniversitesi Konya TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hamurcu,  Kapadokya Üniversitesi  Teknoloji  Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi  Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Benveniste, KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi  (TTO) Yöneticisi Vehbi Meşin, Kırıkkale Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Payıdar Akgüngör, Konya TEKNOKENT Genel Müdürü Cem Ünal, Niğde TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Battaloğlu, Yozgat Bozok TEKNOPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Şenol Akın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Nevşehir İl Müdürü Ali Usta, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Genel Sekreteri Bekir Varol, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kahraman, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Kurban katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin,  ÜNİKOP 2021 Dönem Başkanı sıfatı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen  KOP Bölgesi Teknoparklar Birliği kısa adı ‘TEKNOKOP’un hayırlı olmasını diledi.

Aktekin, “Hepinizin çok iyi bildiği gibi bilgi ve dijital topluma dönüşüm süreci içinde hayatın tüm alanlarında önemli değişiklikler olmakta.  Ekonomiden sosyal yapıya, iş yapış biçimlerinden yeteneklerin değişimine kadar geniş bir alanda yaşam ve rekabet koşulları değişmekte, oyunun kuralları ve başarı faktörleri yeniden biçimlenmekte.  Bu süreçte gerek ulusal kalkınma gerekse bölgesel ve yerel kalkınma dinamikleri benzer şekilde değişerek iş birliklerinin önemi daha da artmakta.  Dijital dönüşüm süreci bölgesel kalkınma için yeni tehditler ortaya çıkarmakta ve yenilikçi sınıfın dünyada ve ülke içindeki göç hareketlerini de hızlandırmakta. Bu kapsamda bölge aktörlerinin iş birliği ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, sorun ve kısıtlara birlikte çözüm araması kritik hale gelmiştir.

11. Kalkınma Planı ve 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında vurgulandığı üzere Üniversitelerin girişimcilik ekosistemindeki rollerinin artırılması, Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve araştırma merkezleri gibi yapılarının etkinliklerinin artırılması ülkemizin önümüzdeki dönemdeki hedefleri arasında yer almakta.  Söz konusu plan ve programlardaki diğer hedef ise bölgesel eşitsizlikleri gidermek ve bölge potansiyellerinin daha etkin kullanılarak kalkınmamızı hızlandırmaktır. İşte bu gelişmeler ve hükümetimizin çizmiş olduğu bu politikaların uygulamalarını geliştirmek, daha önce kurmuş olduğumuz yapılara daha da işlevsellik sağlamak üzere bu girişimi başlatmış oluyoruz.

Nevşehir, Niğde, Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray ve Yozgat illerini kapsayan KOP bölgesi, ülkemiz için oldukça değerli bir bölgedir. KOP bölgesinin kalkınma sürecinin yönetiminde görev alan KOP idaresi son derece başarılı işlere imza atmıştır. KOP idaresi koordinasyonu ve başkanlığında 2012 yılında kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği yani kısa adı ile ÜNİKOP yine KOP idaresinin önemli bir başarısıdır. 2021 itibarıyla KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğine toplam 13 üniversitemiz üyedir. Bu üniversitelerimizi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi.

ÜNİKOP 2021 dönem başkanlığı da üniversitemiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda KOP idaresi başkanlığı ile koordine bir şekilde KOP Bölgesi Teknoparklar Birliğinin kurulmasına geçtiğimiz Şubat ayında karar verilmiş idi. Geçen zaman zarfında birliğin temel prensiplerini belirlemek için online bir çalıştay düzenledik, protokol taslağı hazırlayarak tüm taraflara ilettik ve nihai olarak gelen görüşlere göre protokolün son halini hazırlayarak bugün TEKNOKOP’un kuruluşunu yapıyoruz. Bugün burada atılacak olan imzalar ile resmen kurulacak olan KOP Bölgesi Teknoparklar Birliğinin amaçlarını şu şekilde sayabiliriz:

KOP bölgesinde faaliyet gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici şirketleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri arasında iş birliği geliştirmek, KOP bölgesi teknoparklarında faaliyet gösteren işletmeler, girişimciler, bu bölgelerde yürüyen projeler ve teknoloji transfer ofisleri arasındaki iş birliklerini artırmak, Bölgeler arasında iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, Ortak projeler geliştirmek, Ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları ve etkinlikler düzenlemek, Üniversite ile sanayi iş birliğini daha etkin bir biçimde uygulamak adına, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, Üniversite ve sanayi iş birliğinin sağlanması noktasında mevcut bilgi ve teknoloji paylaşımını kolaylaştırmak, üniversitelerin alt yapı imkânlarının (laboratuvar vb.) etkin kullanımını sağlamak,  Ortak eğitim ve çalışma ziyaretleri düzenlenerek kapasite geliştirme faaliyetlerine katkılar sağlamak, Bu amaçlar için yenilikçi ve katma değeri yüksek faaliyetler gerçekleştirmektir.

Bugün imza töreni için bir araya geldiğimiz TEKNOKOP birazdan atılacak olan imzalar ile resmen kurulmuş olacaktır. Protokolde yer alan yukarıda saydığım 13 üniversitemizin teknoloji transfer ofisine, Bozok Teknopark’a, Kapadokya Teknopark’a, Kırıkkale Teknopark’a, Niğde Teknopark’a, Konya Teknokent’e, Konya InnoPARK’a ve Karaman Teknopark’a değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum.

KOP Bölgesi Teknoparklar Birliğinin, birlik üyelerine, üniversitelerimize, illerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konya Ovası Projesi  (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, “Bugün burada önemli birliktelik için hep birlikteyiz ve hayırla vesile olmasını temenni ediyorum. 2011 yılında kurulan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız, kurulduğu günden itibaren başlangıçta 4 ve sonrasında 4 ilin katılımı ile birlikte 8 İl’de faaliyetlerini sürdürmekte.

2012 yılında bölgede bulunan üniversitelerimizin birlikteliğiyle ortaya çıkan ve KOP koordinesiyle bölgedeki üniversitelerimizin çalışmalarını, bölge alanlarına daha fazla etkisinin sağlanması, ekonomik sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması, üniversitelerdeki akademik ve AR-GE çalışmalarının ekonomiye kazandırılması ve buradan ekonomik yüksek katma değer çıktıların elde edilmesine katkı sağlayacak fikirlerin sağlanması adına ÜNİKOP birliği oluşturuldu. Bununla birlikte her dönem bir üniversitemiz ve rektörümüz dönem başkanlığını yürüttü.  Gerçekten çok kaliteli ve çok başarılı çalışmalara imza atıldı ve bunların çıktısını gördük ve görmeye de devam ediyoruz.

ÜNİKOP Dönem Başkanımız ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörümüzün bu yılki önerileri çerçevesinde ‘TEKNOKOP’ ismiyle bölgemizdeki TEKNOPARK’ların ve sonradan bazı rektörlerimizin de talepleri doğrultusunda Teknoloji Transfer Ofislerimizin  dahil edilmesiyle bir birlikteliğe imza atıldı. Dolasıyla bugün Teknoloji Transfer Ofislerindeki yapılan çalışmalar, teknolojik geliştirme bölgelerindeki inovatif fikirlerin ve akademik çalışmaların sanayicilerle buluşmasıyla artık endüstriyel  ekonomiye katkı sağlayacak bir değer haline geçmesiyle birlikte ülkenin ekonomisinin büyümesine de çok büyük katkılarının olduğunu bugüne kadar gördük.

Türkiye, son 15-20 yıl içerisinde inanılmaz derece bir büyüme sağladı. Ve bugün baktığımız zaman, yüksek katma değerlerde üretimler yapan ve kendi kendine yeten bilen ülke durumuna geldi. Bölgesinde lider ve dünyada da güçlü bir ülke konuma geldi. Tabi ki bu konuma gelmesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte özellikle üniversitelerimizin katkısı hiçbir zaman küçümsenemez” diye konuştu.

Programda ayrıca NEVÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Cansız “Türkiye’de Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Ekosistemi (Teknoparklar ve TTO’lar” başlıklı ve NEVÜ Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Öğr. Gör. Dr. Bilgin Yazlık “Kop Bölgesi Teknoparklar Birliği (TEKNOKOP)” hakkında sunumda bulundu.

Program, Üniversite Rektörlerinin, Rektör Yardımcılarının ve diğer katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmaları, protokolün imzalanması ve toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

Categories:

Tags:

Comments are closed