Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)  ile Kapadokya Üniversitesi arasında ortak AR-GE (Araştırma-Geliştirme) faaliyetlerini geliştirme amaçlı ikili işbirliği protokolü imzalandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Uygulama Oteli (USET) Konferans Salonunda düzenlenen imza töreninde NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar protokole birlikte imza atarak, her iki üniversite için hayırlı olması temennisinde bulundular.

İmzalanan protokol çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Kapadokya Üniversitesi Nevşehir genelinde AR-GE faaliyetlerini karşılıklı koordine ederek il çapında arzu edilen bir ar-ge ekosisteminin oluşmasını amaçlanırken, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüs alanında faaliyet gösteren Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Kapadokya Teknopark)’nın imkanlarından yararlanılması ve geliştirilmesine katkıda bulunmalarına dair şartlar belirlendi.

İki üniversite arasında yürütülecek iş birliğin çerçevesinin ve yükümlülüklerinin belirlendiği protokol kapsamında Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Kapadokya Teknopark) imkanlarından Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerine tanınan imtiyazlar nispetinde faydalanacak. UNİKOP bünyesinde kurulan TEKNOKOP faaliyetlerinde Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Kapadokya Teknopark) aracılığı ile yer alacak olan Kapadokya Üniversitesi tarafından başvurulan ve yürütülen her seviyeden AR-GE projesine NEVÜ tarafından uzman personel/araştırmacı desteği verilecek.

Ayrıca Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanlarının ortak AR-GE çalışmalarında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi laboratuvar ve atölyelerinin kullanımına sorumlu öğretim elemanı koordinasyonuyla imkân sağlanacağı gibi Kapadokya Üniversitesi tarafından kurulabilecek AR-Ge nitelikli şirketlerin Kapadokya Teknopark içinde yer alması için gerekli kolaylık ve ayrıcalıklar tanınacak.

Kapadokya Üniversitesi de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından başvurulan ve yürütülen her seviyeden AR-GE projesine uzman personel/araştırmacı desteği ile Kapadokya bölgesinde ortak düzenlenecek akademik etkinliklere AR-GE projelerindeki toplantılara imkânlar dâhilinde mekân, konaklama ve ulaşım desteği verecek. Diğer taraftan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim elemanlarının ortak AR-GE çalışmalarında, Kapadokya Üniversitesi laboratuvar ve atölyelerinin kullanımına sorumlu öğretim elemanı koordinasyonuyla imkân sağlanacak.

Ortak yükümlülükler çerçevesinde ise;  AR-GE (Araştırma – Geliştirme) projeleri ile teknoloji transferi programlarında iş birliği ve koordinasyon yapılarak, iki üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu işbirliğinde eş finansmanlı projeler yürütülecek ve iki üniversitenin öğretim elemanları tarafından yürütülecek akademik çalışmalarda iş birliği desteklenecek.

Ayrıca kamu, üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesindeki projelerde eş danışman ile lisansüstü tez çalışmalarını destekleyecek olan iki üniversite, ortak olarak düzenlenecek olan kongre, konferans, seminer, webinar, sempozyum, yaz okulu, yaygın eğitim gibi akademik ve bilimsel etkinlikleri de destekleyecek. Diğer taraftan imzalanan protokol kapsamında iki üniversitenin öğretim elemanları, projelerde hakem veya izleyici olarak görevlendirilebilecekler.

Categories:

Tags:

Comments are closed