Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) kampüs alanında kurulu bulunan ve ‘4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ kapsamında başta Nevşehir olmak üzere bölge illerine teknoloji tabanlı girişimcilik konusunda hizmet veren NEVÜ Kapadokya Teknopark, Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) üyesi oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin, “Türkiye son yıllarda güçlendirdiği ar-ge politikaları ve ar-ge destekleri ile teknoloji tabanlı sanayi dönüşümünde önemli adımlar atmıştır. Katma değeri yüksek ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünler üretebilmenin yolu ar-ge’den geçmektedir. Sanayinin ar-ge yaparken ihtiyaç duyduğu bilginin kaynağı üniversitelerde bulunmaktadır. Üniversite-Sanayi iş birliği gerçekleşmediği sürece sanayinin tek taraflı olarak ar-ge yapması çok güçtür.

Üniversite-Sanayi iş birliğinin en etkin işlediği merkezler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoparklardır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilen teknoparklar, üniversitelerde üretilen nitelikli bilginin sanayiye aktarılması için önemli bir köprü vazifesi görmektedirler.

2018 yılında kurulan Kapadokya Teknopark, bölgemizdeki girişimcilerin ve girişimci adaylarının profesyonel bir işletmeye dönüşüm süreçlerinde nitelikli kuluçka ve teknoloji transferi hizmetleri sunan bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Üniversitemiz, öğrencilerinin ve araştırmacılarının başarılı girişimler kurmasını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Kapadokya Teknopark üniversitemizin bu politikası ile uyumlu olarak akademik kuluçka ve bölgesel kuluçka mekanizmaları geliştirmektedir. Bu süreçte ulusal ve uluslararası iş birliklerinin kurulması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. ÜSİMP kısa adı ile bilinen Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezleri Platformu ulusal anlamda güçlü bir platform konumundadır.

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası ortamlarda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yaygınlaştırılması, üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurumsallaşması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi, Türkiye’de faaliyet gösteren ara yüz kuruluşları için bir hizmet standardizasyon ve tanınırlık sürecinin oluşturulması, kuruluşların kalite ve performanslarının iyileştirilmesi, resmi kurumlar nezdinde, üniversite-sanayi işbirliği konularında politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlanması amaçları ile faaliyet gösteren ÜSİMP’in üye sayısı Kapadokya Teknopark’ın katılımı ile 107’ye ulaşmıştır. Üyelerinin büyük kısmını üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri ve teknoparklar oluşturmaktadır.

Kapadokya Teknopark’ta yeni bir yönetim ve yeni bir vizyon oluşturmuş bulunmaktayız. Uluslararası bir teknopark olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kapadokya Teknopark, ÜSİMP üyeliği ile bu vizyonuna bir adım daha yaklaşmıştır. Bu vesile ile bölgemizdeki tüm üniversitelerde görev yapan araştırmacıları ve girişimcileri Kapadokya Teknopark’a davet ediyorum” dedi.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir