Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iştiraki olan ve ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ kapsamında başta Nevşehir olmak üzere bölge illerine teknoloji tabanlı girişimcilik konusunda hizmet veren Kapadokya Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD)’ne üye oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin, “Dünyada bilgi tabanlı ekonominin önemi her geçen gün artmaktadır. Gelişmiş ülkeler dünya pazarında bilgi ve teknoloji tabanlı şirketleri ile öne çıkmaktadırlar. Bilgi tabanlı ekonomide ülkeler için en büyük kaynak üniversitelerdir. Üniversiteler bilgi ve teknoloji tabanlı yeni fikirlerin en büyük üretim kaynağı haline gelmişlerdir. Üniversiteler bünyesinde üretilen nitelikli bilginin toplum yararına teknolojiler haline dönüşebilmesi için üniversite ile sanayinin iş birliği içerisinde çalışması gerekmektedir. Üniversiteler ile sanayinin en sağlıklı ve verimli iş birliği kurdukları alanlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknoparklardır.

Bugün Türkiye’de toplam 87 adet teknopark kurulu bulunmaktadır. Üniversitemizin ana iştirakçisi olduğu Kapadokya Teknopark ise Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi ve Üniversitemiz ortaklığı ile 2018 yılında kurulmuştur. Bugün Kapadokya Teknopark, bölgemizdeki girişimcilerin ve girişimci adaylarının profesyonel işletmelere dönüşüm süreçlerinde nitelikli kuluçka ve teknoloji transferi hizmetleri sunan başarılı bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Üniversitemiz, öğrencilerinin ve araştırmacılarının başarılı girişimler kurmasını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Kapadokya Teknopark üniversitemizin bu politikası ile uyumlu olarak akademik kuluçka ve bölgesel kuluçka mekanizmaları geliştirmektedir. Bu süreçte ulusal ve uluslararası iş birliklerinin kurulması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. TGBD kısa adı bilinen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ulusal anlamda güçlü bir platform konumundadır.

Teknoparklar arasında bilgi paylaşımı sağlamak amaçlı işbirliği kurmak, Teknopark işletimi ve yönetimi konusunda standartları belirlemek, Teknopark performanslarını arttırmak amaçlı etki değerlendirme konusunda kriterler geliştirmek, ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde görüş ve öneri paylaşmak, Kamu-Sanayi-Üniversite arasında işbirliğini güçlendirmeye ve toplumun teknoloji ve Ar-Ge konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla hizmet vermekte olan TGBD’nin üye sayısı Kapadokya Teknoparkın katılımı ile 49’a ulaşmıştır. Üyelerinin tamamı teknopark yönetici şirketleri olan TGBD, uluslararası ağlar ile de güçlü bir iletişim içerisindedir.

Kapadokya Teknopark uluslararası bir teknopark olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. TGBD üyeliği bu anlamda Kapadokya Teknopark’ın ve Üniversitemizin ortak vizyonu ile uyumlu bir ilerleme olarak kayda geçmektedir. Bölgemizdeki işletmelerin ulusal ve uluslararası iş birliklerine katkı sunmasını beklediğimiz bu üyeliğin başarı getirmesini dilerim” dedi.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir