• iconinfo@kapadokyateknopark.com.tr

KAPADOKYA TECHNOPARKTAN '' I HAVE AN IDEA '' ENTREPRENEURSHIP TRAINING